•  61A Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  •  02439230953 -02439954981
  •  showroom@kamthanhan.com